Onze Verkoopwijze deel 2

Mede door het nieuwe landelijke “normaal”, geïnitieerd door de overheid in 2020, waarbij COVID-19 op de A-status lijst is geplaats, is onze verkoopwijze gedwongen volledig verandert wanneer je de verkoopwijze vergelijkt van voor 2020. Uiteraard houden wij ons aan de (wettelijke) bepalingen die opgesteld, geadviseerd zijn door het RIVM en gehandhaafd worden door BOA’s, politie en kliklijnen. Door de A status is weer een en ander door ons verandert in het belang van uw veiligheid en die van ons.

In persoonlijk gesprekken zoals zoom en of telefoon leggen wij je graag uit hoe we een en ander voor wat betreft informatie voorziening en kennismaking nu doen, alles in overeenstemming met de nieuwe landelijke (wet)bepalingen en maatregelen.

Wanneer inhoudelijk definitief bekend is wat het uiteindelijke nieuwe normaal is, zullen wij, indien nodig, de webpagina (hopelijk definitief) kunnen gaan aanpassen. Zoals de afgelope jaar ons heeft laten zien wordt het landelijk beleid wekelijks, en soms zelf dagelijks aangepast en bepaald, waardoor het voor ons onmogelijk is om op langer termijn uitspraken over een en ander te doen.

Van ons wordt veel creativiteit en aanpassing gevraagd evenals dat van jou.


Hits: 933

Scroll naar top