Disclaimer

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Doodlehome.

Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doodlehome.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met deze disclaimer.

Lees meer over Auteursrecht op internet.

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of volledigheid van informatie op deze website.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe webpagina’s.

Alle rechten voorbehouden.

Hits: 326

Scroll naar top